På fritiden


Du har rätt till lek, vila och fritid. Du har rätt att slippa kränkningar och mobbning, till exempel på nätet. Du har också rätt att slippa diskriminering när du exempelvis handlar i en butik, reser eller deltar i en fritidsaktivitet. Alla barn och unga har rätt att delta fullt ut i samhällslivet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte.

Rätt till lek, vila och fritid


Du har rätt att få göra saker som är roliga på din fritid, och du har också rätt till avkoppling och sömn. Fritiden ska ge dig tillfälle att bygga sociala relationer, utveckla dig själv och dina intressen. Det är din kommun som ska se till att det finns lekplatser, idrottshallar och platser där barn och unga kan vara och umgås. Kommunen ska också se till att de platserna är anpassade så att alla kan använda dem, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Rätt att slippa trakasserier, kränkningar och mobbning – till exempel på nätet


Du har rätt att slippa trakasserier, kränkningar och mobbning i skolan. Trakasserier, kränkningar och mobbning som sker bland elever på en skola är skolans ansvar, även om det händer efter skoltid eller på nätet. Ibland är kränkningar som sker så allvarliga att de räknas som ett brott. I så fall är det polisen som ska utreda brottet.

Rätt att slippa diskriminering


Diskriminering är när någon blir sämre behandlad än andra, på grund av till exempel kön, etnicitet (t.ex. din hudfärg eller ursprung), religion, sexuell läggning, könsidentitet (t.ex. att vara trans eller icke-binär), funktionsnedsättning eller ålder. Diskriminering kan också vara att utsättas för sexuella trakasserier. Du har rätt att slippa diskriminering och kränkande bemötande när du till exempel handlar i en butik, åker buss, går på konsert, äter på restaurang eller deltar i en fritidsaktivitet. Du har också rätt att kunna delta fullt ut i samhällslivet oavsett funktionsvariation. Du kan läsa mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens hemsida eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå så kan de berätta mer.

Rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet


Du har rätt att säga vad du tycker i alla frågor som rör dig. Du har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar. Du har också rätt att tänka och känna vad du vill utan att någon annan får bestämma över dina tankar. Du har rätt att tillhöra vilken religion du vill, eller ingen religion alls. Om du tillhör en religion har du rätt att uttrycka det, till exempel genom din klädsel.

Rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet


Du har rätt att vara med och bilda vilka föreningar du vill så länge det föreningen arbetar för är lagligt. Du har också rätt att vara medlem i föreningar och välja att gå ur föreningar, och du har rätt att delta i möten – till exempel en demonstration eller manifestation – så länge de är fredliga.

Var kan jag få hjälp och stöd?


Om du känner att dina rättigheter inte respekteras på din fritid är det viktigt att du berättar det.

Ta hjälp av en vuxen! Har du en vuxen i din närhet som du litar på kan det vara bra att prata med den – det kan vara en förälder, lärare, släkting eller tränare. Du kan också vända dig till en skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog om du mår dåligt och behöver prata. De är vana att prata med barn och unga i olika situationer.

Läs mer om vad du kan göra om du blivit utsatt för kränkningar på nätet på UMO:s hemsida eller på Kränkt.se

Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO eller en antidiskrimineringsbyrå. Om du har blivit sämre behandlad än andra, på grund av till exempel kön, etnicitet (t.ex. din hudfärg eller ursprung), religion, sexuell läggning, könsidentitet (t.ex. att vara trans eller icke-binär), funktionsnedsättning eller ålder kan du anmäla det till DO, eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå för gratis råd och stöd.

Anmäl kränkningar och mobbning till Barn- och elevombudet, BEO.

Om elever på din skola utsätter dig för kränkningar och mobbning utanför skoltid har skolan fortfarande ett ansvar att få det att sluta. Du kan prata med någon på skolan och om det inte hjälper kan du anmäla till BEO.

Anmäl trakasserier till Diskrimineringsombudsmannen, DO eller en antidiskrimineringsbyrå. Om elever på din skola utsätter dig för sexuella trakasserier eller trakasserier som har koppling till kön, etnicitet (till exempel din hudfärg eller ursprung), religion, sexuell läggning, könsidentitet (till exempel att vara trans eller icke-binär), funktionsnedsättning eller ålder, utanför skoltid har skolan fortfarande ett ansvar att få det att sluta. Du kan prata med någon på skolan, och om det inte hjälper kan du anmäla till DO, eller kontakta en antidiskrimineringsbyrå för gratis råd och stöd.

Anmäl brott till polisen. I vissa fall är kränkningar man utsätts för så allvarliga att de är brottsliga. Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott på din fritid är det viktigt att du polisanmäler det. Du gör en polisanmälan genom att ringa polisen på 114 14. Du kan också läsa mer om vad som är brottsligt och vad som händer vid en polisanmälan på jagvillveta.se

Kontakta din kommun. Om du tycker att kommunen inte gör tillräckligt för att ge alla barn och unga en bra fritid kan du prata med politikerna som bestämmer. I en kommun finns olika nämnder som har ansvar för olika saker. I nämnderna arbetar politikerna. Om du kontaktar din kommun kan du få reda på vilken nämnd som har ansvar för den sak du vill klaga på och kommunen kan berätta hur du gör för att kontakta politikerna i nämnden. Kanske kan du ta hjälp av en vuxen om det känns svårt att göra själv? Eller om ni är flera unga som tycker samma sak kanske ni kan kontakta kommunen tillsammans? Kom ihåg att kommunen och politikerna finns till för er, som bor i kommunen, och att det är deras jobb att lyssna på er.

Vill du prata anonymt med någon om hur du har det på fritiden?

Du kan ringa, mejla eller chatta med vuxna på BRIS, telefonnummer 116 111.

 

Du kan chatta med unga på Jourhavande kompis

 

Du kan chatta med unga och vuxna på Killar.se

 

Du kan ringa och chatta med unga och vuxna på tjejjourerna ROKS och Unizon

 

För dig som är döv eller hörselskadad och vill få stöd eller ställa frågor på svenska, skriven svenska eller teckenspråk finns Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk, BOUJT

 

Om du mår psykiskt dåligt kan du få stöd hos Tilia